Koncertná sezóna 2023-2024

15.11.2023 Košice, vystúpenie pri príležitosti inaugurácei rektora Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Petra Mésároša, PhD.

Ivan Hrušovský: Missa pro iuventute, časť Gloria
Ivan Hrušovský: Ej, hrajte, že mi hrajte
Eugen Suchoň: Aká si mi krásna

28.9.2023 Košice, Jubilejný koncert 40. výročie Collegium Technicum, Dom umenia

Ivan Hrušovský: Missa pro iuventute
Zdeněk Lukáš: Magna est vis veritatis, Angelum pacis Michael
Juraj Hatrík: V domu Otca mojevo
Ľubica Čekovská: Triptych (premiéra)

Norbert Bodnár: Contagio Amoris – Dotyky lásky pre sólo soprán, bas, miešaný zbor a orchester

Štátna filharmónia Košice
Jakub KLECKER, dirigent
COLLEGIUM TECHNICUM
Tatiana KANIŠÁKOVÁ, zbormajsterka
Michaela VÁRADY, soprán
Marek GURBAĽ, bas

10.9.2023 Košice, Verejný koncert pri príležitosti 40. výročia založenia zboru, Dóm sv. Alžbety

Ivan Hrušovský: Missa pro iuventute, časti Gloria a Agnus Dei
Zdeněk Lukáš: Magna est vis Veritatis
Zdeněk Lukáš: Angelum pacis Michael
Juraj Hatrík : V domu otca mojevo

 

© 2024 Collegium Technicum, TUKE