Značenie tempa

a piacere - podľa chuti
accelerando - zrýchľovať (väčšinou i zosilňovť)
ad libitum (ad lib.) - podľa chuti; označené miesto sa hrá tempovo voľne podľa vkusu interpréta; môže znamenať i voliteľné obsadenie nástroja
adagio - pomaly, zvoľna
adagissimo - čo najpomalšie
allegretto - veselo, mierne rychlo
allegro - veselo, rýchlo
allegro assai - značne rýchlo
allegro moderato - mierne rýchlo
allegro vivace - rýchlo a živo
andante - volne krokom
andantino - volne, trochu rýchlejšie než andante
animando - oživene
animato - oživene
commodo - pohodlne
con moto - hybne
doppio movimento - dvojnásobne rychlým pohybom
grave - vážne, ťažko
larghetto - zoširoka
largo - široko
lentissimo - čo najpomalšie
lento - rzovláčne
L´istesso tempo - rovnakým tempom (ale v inom takte)
maestoso - dôstojne, majestátne, velebne
meno - menej, pomalšie
meno mosso - trochu spomaliť
moderato - mierne
molto presto - veľmi rýchlo
molto vivace - veľmi rýchlo
poco a poco animato - viac a viac oživovať
poco meno - trochu spomaliť
prestissimo - čo najrýchlejšie
presto - veľmi rýchlo
rallentando - postupne spomaľovať
ritardando (rit.) - zvoľňovať
ritenuto - postupne spomaľovať
sostenuto - zadržovane
stringendo - naliehavo, zrýchľovať
veloce - rýchlo
vivace - živo
vivo - živo
© 2024 Collegium Technicum, TUKE