Intervaly

Interval je podľa definície výšková vzdialenosť dvoch tónov. Intervaly delíme na základné a odvodené. Základné sú veľké a čisté. Odvodené sú zväčšené (zvýšenie čistého alebo veľkého intervalu o poltón), malé (znížením veľkého intervalu o poltón), zmenšený (znížením čistého alebo malého intervalu o poltón).

Vzdialenosť medzi tónmi v intervaloch:

Interval
Vzdialenosť v stupnici
 Tóny Pomôcka (pesnička)
smerom hore
Pomôcka (pesnička)
smerom dole
prima ten istý tón c - c  - -
malá sekunda poltón c - cis (des)   Šaľena ja bula
Kristínka (začiatok)
veľká sekunda celý tón c - d Kohútik jarabý
Sedemdesiat sukien mala
 
zväčšená sekunda
malá tercia
celý + poltón c - dis (es) Ešte som sa neoženil
Tancuj tancuj
Išeu macek do Malacek
Vymyslel jsem spoustu nápadů
Vínečko bílé
Pec nám spadla
Kapura, kapura, na kapure rače
Začiatok hymny USA
veľká tercia
zmenšená kvarta
dva celé tóny c - e (fes) A od Prešova
Slovenské mamičky
Jedna druhej riekla
Ak nie si moja (Elán)
Už asi nie si :)
Čo bolí, to prebolí
zväčšená tercia
čistá kvarta
dva celé + poltón c - eis (f) A dze idzeš Heľenko
V hlbokej doline srnka vodu pije
Aj tak sme stále frajeri
A ja taká čárna
Čierne oči choďte spať
zväčšená kvarta
zmenšená kvinta
tri celé tóny c - fis (ges)    
čistá kvinta tri celé + poltón c - g To tá heľpa
Twinkle, twinkle, little star
Atlantída (Žbirka)
Najkrajšie stromy sú na horehroní
 Flinstonovci
zväčšená kvinta
malá sexta
štyri celé tóny c -gis (as) Podvod (Nedvěd) - začiatok
Vangelis - dobitie raja
Můj čas - začiatok
Severní vítr je krutý ...
veľká sexta štyri celé + poltón c - a Rozvíjej se poupátko
Kočka (Elán) - refrén
Horička, horička, hora
(Okresný stavebný podnik)
Psi sa bránia útokom (začiatok)
zväčšená sexta
malá septima
päť celých tónov c - ais (b) Pojuščij mir :)
Teď královnou jsem já - refrén
 
veľká septima päť celých + poltón c - h    
zväčšená septima
oktáva
šesť celých tónov c - his (c2)    
© 2024 Collegium Technicum, TUKE