Ako sa stať členom

Podmienky vstupu

  1. Základné hudobné vzdelanie (zakladná umelecká škola v ľubovoľnom hudobnom odbore alebo viacročná prax v speváckych zboroch, orchestroch a hudobných skupinách).
  2. Vek od 18 rokov.
  3. Študent strednej alebo vysokej školy.
 

Termín vstupu

Na základe oznámených termínov konkurzu alebo v stredu počas skúšky zboru.

 

Miesto

Areál Technickej univerzity, Park Komenského 7,  PK7 (pozri orientačné tabule alebo plán areálu TU).
© 2024 Collegium Technicum, TUKE