O zbore

Miešaný spevácky zbor Technickej univerzity v Košiciach bol založený v roku 1983. Collegium Technicum patrí medzi najlepšie akademické zbory na Slovensku. Dosiahol mnohé ocenenia na medzinárodných festivaloch a súťažiach na Slovensku i v zahraničí, tie najvyššie na festivaloch : Praha, Middlesbrough (GB) – najúspešnejší zbor na súťaži, Český Krumlov, St. Petersburg. V roku 2003 dostal zbor pri 20. výročí založenia Cenu mesta Košice a v roku 2013 pri 30. výročí Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja. Collegium Technicum diriguje od roku 2010 Tatiana Kanišáková.

Zbor uviedol 205 koncertov a festivalových vystúpení v zahraničí v 20 štátoch Európy, v Izraeli, Južnej Amerike, USA, Mexiku a v Thajsku. V roku 2007 počas koncertného turné Carl Orff: Carmina Burana v hlavných mestách Spojených štátoch Mexických, navštívilo 16 koncertov 30 000 poslucháčov. Zbor ako prvý zo Slovenska spieval v svetoznámej sále Auditorio Nacionale v Mexiko City pred 9100 divákmi. Posledným výrazným úspechom zboru sú dve zlaté medaily v kategórii Mixed Choirs a Folklore a cappella na 9.Grand Prix Thailand 2016 s hosťujúcim dirgentom Mariánom Vachom.

Collegium Technicum dirigovalo 46 profesionálnych dirigentov (z toho 32 zo zahraničia) – Jiří Bělohlávek (CZ), Peter Phiplips (GB), Oliver Dohnányi, Ondrej Lénard, Lubomír Mátl (CZ), Jakub Hrùša (CZ), Tomáš Hanus (CZ), Tomáš Koutník (CZ), Peter Breiner, Georg Kugi (A), Irina Bogdanovich (RF), Gábor Hollerung (H), Gergely Ménesy (H), Zbyněk Müller (CZ), Somtow Sucharitkul (TH) a i. Zbor spieval s renomovanými sólistami, napr. Miroslav Dvorský, Peter Dvorský, Ľubica Rybárska, Martin Babjak, Peter Mikuláš, Peter Berger, Michal Lehotský, Jiří Sulženko (CZ), Eva Dřízgová(CZ), Rafal Bartminski(PL), József Mukk(H), Michaela Várady a i. Spolupracoval s univerzitnými zbormi z miest : Split, Krakow, Madrid, Budapešť, Moskva, Oslo, León, Warwick, Praha, Bratislava, Ostrava, Bologna, Lisabon, Wisconsin, Krakow, Waršava, Bialystok, Ljubljana, Riga, Brno, Tampere a Bangkok.

Od sezóny 1986/87 Collegium Technicum nepretržite spolupracuje so Štátnou filharmóniou Košice. Z tejto spolupráce rezultovalo uvedenie 26 oratoriálnych diel, z ktorých mnohé zazneli v Košiciach premiérovo. Zbor ďalej spolupracoval so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, FOK Praha, Janáčkovou filharmóniou Ostrava, s orchestrami Štátneho divadla v Košiciach, Štátnej opery v Banskej Bystrici a viacerými univerzitnými a festivalovými orchestrami doma i v zahraničí.

Z diskografie Collegium Technicum uvádzame autorské CD Ivan Hrušovský Cantate Domino (1997), autorské CD Zdeněk Lukáš Te Deum laudamus (2002) a CD Collegium Technicum v Opere (2007), ďalej 30.jubilejný koncert Collegium Technicum na KHJ v roku 2013 (CD a DVD). K nim patria početné nahrávky predovšetkým výročných koncertov zboru.

© 2024 Collegium Technicum, TUKE