Collegium Technicum

Collegium Technicum
Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice
SLOVAKIA

e-mail: michal.kostelny @ tuke.sk
Tel: +421 55 602 2281, +421 55 602 2809, +421 905 466 619

  • Mária Gamcová riaditeľka zboru
    Telefónne číslo: +421 55 602 4233
  • Michal Kostelný zástupca riaditeľa zboru
    Telefónne číslo: +421 905 466 619, +421 55 602 2281, +421 55 602 2809
  • Peter Bober technické zabezpečenie
    Telefónne číslo: +421 55 602 2281
© 2024 Collegium Technicum, TUKE