Tatiana Švajková-Kanišáková

Portrét - Tatiana Švajková

Tatiana Švajková-Kanišáková ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1997, kde získala aj titul PhD. V roku 2003 sa zúčastnila majstrovských kurzov zborového dirigovania u Prof. Évy Rozsgonyi v Szegede (H), v roku 2006 ukončila s vyznamenaním posgraduálne štúdium zborového spievania a dirigovania na Hudobnej akadémii v Bydgoszczi (PL). Od roku 2001 pôsobí na Katedre hudby Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Je dlhoročnou dirigentkou slovenského ženského speváckeho zboru Iuventus Paedagogica a zakladateľkou a dirigentkou miešaného speváckeho zboru Nostro Canto. S týmito prešovskými zbormi získala viaceré medzinárodné ocenenia a nahrala CD súčasnej slovenskej hudby.

Od roku 2010 je dirigentkou Collegium Technicum s ktorým premiérovala viaceré skladby slovenských skladateľov Juraja Hatríka, Ivana Hrušovského, Iris Szeghy a Norberta Bodnára. V spolupráci so Štátnou filharmóniou Košice naštudovala oratoriálne diela Stabat Mater a Te Deum  Antonína Dvořáka, Schubertovu Omšu As dur a Stabat Mater, Messa di Gloria Pietra Mascagniho,  Messe solennelle de Saint Cécile Charlesa Gounoda, Heiligmesse Josepha Haydna, Dominicus Messe W. A. Mozarta a Omšu C dur  Ludwiga van Beethovena a v tomto roku Messa di Gloria e Credo G. Donizettiho.   

Pod jej vedením Collegium Technicum na Národnej prehliadke speváckych zborov v Banskej Bystrici v roku 2012 zvíťazilo v kategórii veľkých miešaných zborov a získalo Cenu Slovenského hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora.

Tatiana Švajková je lektorkou a členkou súťažných porôt. Viedla kurzy a dirigovala v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Francúsku, Rakúsku, Nórsku, Ukrajine, Slovinsku, Španielsku, Fínsku, Bulharsku a Moldavsku (viac ako 50 koncertov, festivalových a súťažných vystúpení).
© 2023 Collegium Technicum, TUKE