Tatiana Kanišáková

Portrét - Tatiana Kanišáková

Tatiana Kanišáková ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1997, kde získala aj titul PhD. V roku 2003 sa zúčastnila majstrovských kurzov zborového dirigovania u Prof. Évy Rozsgonyi v Szegede (H), v roku 2006 absolvovala s vyznamenaním postgraduálne štúdium zborového spievania a dirigovania na Hudobnej akadémii v Bydgoszczi (PL). V roku 2020 ukončila štúdium dirigovania na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. 

Od roku 2001 pôsobí na na Prešovskej univerzite v Prešove, v súčasnosti na Katedre hudby Filozofickej fakulty. Je dlhoročnou dirigentkou najlepšieho ženského speváckeho zboru Iuventus Paedagogica a zakladateľkou a dirigentkou miešaného speváckeho zboru Nostro Canto. S týmito prešovskými zbormi získala viaceré medzinárodné ocenenia a nahrala CD súčasnej slovenskej hudby.

Ako dirigentka Collegium Technicum premiérovala viaceré skladby slovenských skladateľov Juraja Hatríka, Ivana Hrušovského, Iris Szeghy a Norberta Bodnára.

V spolupráci so Štátnou filharmóniou Košice naštudovala oratoriálne diela Stabat Mater a Te Deum Antonína Dvořáka, Schubertovu Omšu As dur a Stabat Mater, Messa di Gloria Pietra Mascagniho, Messe solennelle de Saint Cécile Charlesa Gounoda, Heiligmesse Josepha Haydna, Dominicusmesse a Requiem W.A.Mozarta a Omšu C dur Ludwiga van Beethovena. V roku 2019 Messa di Gloria e Credo G. Donizettiho. V spolupráci s dirigentom Leošom Svárovským pripravila v roku 2018 premiéru koncertného uvedenia opery Manon Norberta Bodnára. Celkove štyrikrát pripravila zbor na uvedenie Carminy Burana Carla Orffa ( Budapešť, Spišská Nová Ves, Košice, Praha)

Pod jej vedením Collegium Technicum na Národnej prehliadke speváckych zborov v Banskej Bystrici v roku 2012 zvíťazilo v kategórii veľkých miešaných zborov a získalo Cenu Slovenského hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora.

Tatiana Kanišáková je lektorkou a členkou súťažných porôt doma I v zahraničí.. Viedla kurzy a dirigovala v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Francúzsku, Rakúsku, Nórsku, Ukrajine, Slovinsku, Španielsku, Fínsku, Bulharsku, Moldavsku a Macedónsku (viac ako 65 koncertov, festivalových a súťažných vystúpení).

© 2024 Collegium Technicum, TUKE