Organizačná štruktúra

Umelecké vedenie Collegium Technicum

Dirigent
Tatiana Kanišáková

 

 

Organizačné vedenie Collegium Technicum

Riaditeľ
doc. Ing. Mária Gamcová, PhD.
maria.gamcova (@) tuke.sk

 

Zástupca riaditeľa
doc. Ing. Michal Kostelný, CSc.
michal.kostelny (@) tuke.sk 

 

Organizačný tajomník
Ing. Peter Bober, PhD.
peter.bober (@) tuke.sk

 

Hospodár
Ing. Brigita Salaiová, PhD.
brigita.salaiova (@) tuke.sk

© 2024 Collegium Technicum, TUKE