Karol Petróczi

Karol Petróczi (1944) absolvoval štúdium huslí a dirigovania na konzervatóriu v Košiciach. Od r. 1964 pôsobil ako koncertný majster viacerých orchestrov: Košický rozhlasový orchester, Cairo Symphony, Camerata Helvetica a dodnes je od založenia Štátnej filharmónie v Košiciach jej prvým koncertným majstrom. Ako huslista absolvoval množstvo koncertov v Európe a Afrike. Jeho výrazné pedagogické úspechy ho radia medzi špičkových profesorov husľovej hry na Slovensku.

Významné je jeho pôsobenie v oblasti zborového dirigovania. Dirigentom miešaného speváckeho zboru Collegium Technicum pri Technickej univerzite v Košiciach bol v rokoch 1997 - 2000. So zborom uviedol premiérove skladby Zdeňka Lukáša Te Deum laudamus a Angelum pacis Michael a Skladbu Ivana Hrušovského Magnificat. V roku 2002 nahral profilové CD Zdeňka Lukáša: Te Deum laudamus. Koncertne uviedol  Lukášove Requiem. 

Naštudoval oratóriálne skladby  W.A. Mozarta – Requiem a Omšu c-mol,  Stabat mater, Requiem a Omšu D-dur Antonína Dvořáka, Omšu C - dur Ludwiga van Beethovena,  Messa di Gloria, Mascagniho aj G. Pucciniho,  Carminu Buranu Carla Orffa, Missa in tempore belli Josepha Haydna, premiéru Contagio amoris Norberta Bodnára. Collegium Technicum dirigoval v Španielsku, Portugalsku, Anglicku, Maďarsku, Francúzsku, Taliansku, USA, Rusku a Turecku a viackrát v Českej republike. So zborom získal najvyššie ocenenia na medzinárodných súťažiach v Trenčianských Tepliciach, Middlesborough (GB), Prahe, Banskej Bystrici a Českom Krumlove a Sankt Petersburgu (RUS).

© 2024 Collegium Technicum, TUKE