Collegium Technicum
Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice
SLOVAKIA

e-mail: michal.kostelny @ tuke.sk
Tel: +421 55 602 2281, +421 55 602 2809, +421 905 466 619

© 2023 Collegium Technicum, TUKE