Nové web stránky od 1.4.2008

Obsah týchto stránok sa už nebude udržiavať. Nové web stránky:
http://www.collegiumtechnicum.tuke.sk

"VOCES QUE CONQUISTAN"
Hlasy Collegium Technicum dobyli Mexiko

"Voces que conquistan" (hlasy, ktoré dobyli): aj takéto titulky ste mohli čítať v Mexickej tlači o vystúpeniach Collegium Technicum pod taktovkou Georga Kugiho z Viedne. Na 16 koncertoch po celom Mexiku od 6.3. do 24.3.2007 nás počulo a nadšene tlieskalo asi 28 000 ľudí.

Víťazstvo v Sankt Petersburgu

Spevácky zbor COLLEGIUM TECHNICUM sa stal laureátom a získal 1. cenu na II. Medzinárodnej súťaži  „THE SINGING WORLD“ ("Pojuščij mir"), ktorá sa konala v Sankt Petersburgu 4. – 10. augusta 2006. Boli sme veľmi milo prekvapení odozvou ako medzinárodnej odbornej poroty tak aj publika. Po koncerte nás zastavovali ľudia a vyjadrovali svoju radosť z pekného zážitku. Zbor bol hodnotený za osobitý prejav a dramaturgiu a na 5 vystúpeniach dôstojne reprezentoval nie len seba, ale aj Technickú univerzitu a Slovensko.

  

Budeme spievať

  • 16.05.2008, Košice, Dóm sv. Alžbety o 19:00 hod, jubilejný koncert - 25. výročie Collegium Technicum

  • 23.05.2008 Bardejov, Bazilika sv. Egídia o 20:00 hod., jubilejný koncert

  • 30.05.2008 Levoča, chrám sv. Jakuba o 19:00 hod., jubilejný koncert

  • 06.06.2008 Prešov, chrám sv. Mikuláša o 19:00 hod., jubilejný koncert

  • 24.06.2008 Zvolen, Zvolenský zámok o 19:00 hod, Giacommo Puccini : Messa di Gloria

Spievali sme...

Pre členov zboru:  >>

31.03.2008

English version webmaster Peter Bober
designed by Roman Barilla
Anton Čakurda
Technická univerzita Hlavný vchod, Letná 9 Rektorát Aula Maxima