COLLEGIUM TECHNICUM, LETNÁ 9, 042 00 KOŠICE   |   TEL: ++421 55  62 555 94, 6022273

Newsflash

Hlavná stránka arrow Koncertné sezóny
Koncerty 2013 - 2014 PDF Tlačiť E-mail
20.12.2018  Košice, ŠFK, Vianočný koncert 2018
 
29.11.2018  Košice,  ŠFK , Norbert Bodnár: Tartuffe (premiéra) koncertné uvedenie
Program:
B. Bartók: Dva obrazy, op. 10
J. Haydn: Symfónia č. 83 g mol, Hob.I:83  "La Poule"
N. Bodnár : Tartuffe, operné scény                                         *** premiéra ***

Účinkujú
Štátna filharmónia Košice
Leoš SVÁROVSKÝ, dirigent
Michaela VÁRADY, soprán
Andrea NEMCOVÁ, mezzosoprán
Maksym KUTSENKO tenor
Marián LUKÁČ, tenor
Marek GURBAĽ, barytón
Martin GURBAĽ, bas
COLLEGIUM TECHNICUM, zbormajsterka Tatiana Kanišáková

21.11.2018  Prešov, Slovensko spievaj - Deň akademického zborového spevu, PKO Prešov Čierny orol

Program:
Ivan Hrušovský        Gloria z Missa pro iuventute
Miklos Csemiczky         Pater Noster
Piotr Iljič Čajkovskij        Dostojno jest
Zdeněk Lukáš            Hostias
Elvis Presley            Can´t help falling in love . . .Arr. F Dungan
Ján Valach            Tancuj, tancuj 
 
4.10.2018 KošiceBenefičný koncert - Slovenská myelómová spoločnosť , Evanjelický kostol, Mlynská 23 Košice 
 
Ivan Hrušovský        Gloria z Missa pro iuventute
(1927 – 2001)               venované Collegium Technicum
Miklos Csemiczky     Pater Noster
(1954)
Piotr Iljič Čajkovskij    Dostojno jest
(1840 – 1893)
Zdeněk Lukáš           Hostias
(1928 – 2007)   
 
14.6.2018 Košice, Aula Maxima 35. Výročný koncert Collegium Technicum
 
Z. Lukáš :           Hostias (z Requiem) Angelum pacis Michael,  Hostias,  Za našin huménkem
M. Czemiczky :   Pater Noster
I. Hrušovský  :    Gloria (z Missa pro iuventute)
P.I. Čajkovskij :    Dostojno jest
J. Hatrík :            V domu Otca mojevo
N. Bodnár :         Ubi amici (z cyklu Fiat lux)
Z. Lukáš :           Angelum pacis Michael
V. Stepurko :      Divo Divneje
J. Falik                Neznakomka
I. Hrušovský  :    Išieu Macek
Z. Lukáš :           Za našin huménkem
J.  Valach .         Tancuj, tancuj
I. Hrušovský  :    Ej, hrajte, že mi hrajte,  Išieu Macek,  Ó, láska, láska,  Jaka naša sobotočka Z. Lukáš :          
I. Hrušovský  :    Ó, láska, láska
I. Hrušovský  :    Jaka naša sobotočka

Elvis Presley:     Can't Help Falling in Love ar. R. Jansson

25.5.2018 Košice, vystúpenie v Dóme Sv. Alžbety, pre Medzinárodný Legatfest v Košiciach, Európsky vinársky rytiersky stav

20.5.2018 Budapešť, koncert V4

 

5.5.2018 Košice, Slávnosti zborového spevu Vojtecha Adamca
https://www.k13.sk/slavnosti-zboroveho-spevu-vojtecha-adamca/

I. Hrušovský : Gloria (Missapri iuventute)
J. Hatrík : V domu otca mojevo
Z. Lukáš : Angelum pacis Michael
V. Stepurko : Divo Divneje
I. Hrušovský : Jaka naša sobotočka 

I. Hrušovský : Ó, láska , láska

20.10.2017 Spišská Nová Ves, Carl Orf: Carmina Burana

24.05.2017 Košice, Záverečný koncert KHJ v ŠFK

Štátna filharmónia Košice
Zbory: Collegium Technicum,  NOSTRO CANTO
Program: Puccini: le Villy

19.12.2016 2. Vianočný koncert, Dom umenia, Moyzesova 66, Košice, 19:00

Štátna filharmónia Košice, Maroš POTOKÁR
Iris MAASS, flauta
Speváci: Michal LEHOTSKÝ (T), Boris PRÝGL (T)
Collegium technicum, zbormajsterka: Tatiana Kanišáková-Švajková
 
C. Ph. E. Bach  * Koncert pre flautu  a sláčiky d mol
P. Mascagni * Messa di gloria in fa maggiore
 

14.6.2016 Košice, 33. výročný koncert Collegium Technicum

Program:
NorbertBodnár: Ubi amici z cyklu Fiat lux
Miklos Csemiczky: Pater Noster
Mirko Krajči: Ave Maria
Zdeněk Lukáš: Magna est vis veritatis
Viktor Stepurko: Divo Divneje
*
Eugen Suchoň: Povej Vetrík, sólo Lucia Marinčáková
Ivan Hrušovský: Ó, láska, láska, sólo Peter Nagy
Ivan Hrušovský: Išeu Macek
Ján Valach: Tancu, tancuj
Benny Andersson & Björn Ulvaeus: ABBA Cappella, arr. Roine Jansson

29.5.2016 Košice, Koncertné vystúpenie pre kongres Lekárskej fakulty UPJŠ Košice

Queen medley
Viktor Stepurko: Divo Divneje 
Benny Andersson & Björn Ulvaeus: ABBA Cappella, arr. Roine Jansson

21.12.2015 Košice, Vianočný koncert

Program : W.A.Mozart : "Dominicus Messe" C Dur, KV 66 ( premiéra v Košiciach! )
Štátna filharmónia Košice , dirigent : Zbyněk Muller
Sólisti: Albert HRUBOVČÁK - pozauna, Michaela KUŠTEKOVÁ /S/, Alena KROPÁČKOVÁ /A/, Dušan ŠIMO /T/, Marek GURBAĽ /B/

 

16.10.2015 Košice
Otvárací koncert Celoštátnej súťaže speváckych zborov dospelých

Norbert Bodnár    Ubi amici (cyklus Fiat lux)
Miklós Csemiczky    Pater noster
Zdeněk Lukáš        Lacrymosa, Hostias (Requiem)
Ivan Hrušovský    Tropar, Pochvala (cyklus Triptych)
Peter Eben        Stálá láska, Bezpečnost (cyklus Láska a smrt)
Jurij Falik        Neznakomka
Zdeněk Lukáš        Tolita, to ten
Ivan Hrušovský    Ó, láska, láska
Ivan Hrušovský     Ej, hrajte že mi, hrajte
Ján Valach    Tancuj, tancuj

22.9.2015 Kežmarok
Evanjelický drevený artikulárny kostol, 17:30 hod.

Program:
Norbert Bodnár: Fiat lux (Ad sidera, Ubi amici)
Zdeněk Lukáš: Requiem (Lacrymosa, Hostias)
Miklós Csemiczky: Pater noster
Zdeněk Lukáš: Missa brevis (Kyrie, Gloria)
Ivan Hrušovský: Triptych (Tropar, Pochvala)
Petr Eben: Láska a smrt (Stálá láska)
Zdeněk Lukáš: Tolita, toten
Arr. Vojtech Adamec: Slovensko moje
Ján Cikker: Za horami, za dolami
Ivan Hrušovský: Ó, láska, láska,
Ivan Hrušovský: Ej, hrajte že mi, hrajte

 

11.6.2015 Košice
32. výročný koncert CT 

22. - 25.5.2015 Budapešť, BUDAPEST INTERNATIONAL CHORAL CELEBRATION

Hlavný koncert 24.5.2015, Orf: Carmina Burana 

31.1.2015 Vysoké Tatry, Hrebienok

TATRY ICE MASTER 2015 na Hrebienku vo Vysokých Tatrách
Program: Výber z Queen of Philharmonics (hudba a texty Queen and Queen, arr. Miloslav Mino Mojžiš)

 

15. december 2014, Košice Dom umenia, Štátna filharónia Košice
predvianočný koncert

Vianočné koledy v úprave A. Harvana
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pre klavír a orchester č. 21 C Dur, K467 (3.časť)
Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa Pastoralis "Alma nox"

Štátna filharmónia Košice
Marek ŠTRYNCL, dirigent
Martin CHUDADA, klavír
Collegium Technicum, Košice
Tatiana KANIŠÁKOVÁ-ŠVAJKOVÁ, zbormajster
Sólisti opery ŠD Košice 

 

20. november 2014, Košice, Dom umenia, Štátna filharónia Košice
Koncert v rámci Festivalu sakrálneho umenia

Antonín Dvořák: TE DEUM

Štátna filharmónia Košice
Dirigent: Zbyněk MÜLER
Alžběta POLÁČKOVÁ (S), Gustáv BLÁČEK (B)

Zbory: Collegium Technicum, Pěvecký sbor Masarylovy university, Brno

 

10. jún 2014, Košice, Historická radnica, Hlavná 59
31. výročný koncert Collegium Technicum

Program:
N. Bodnár: Fiat lux (Ad sidera, Multa non quia, Breve enim tempus, Ubi amici)
J. Hatrík: V domu Otca mojevo
I. Hrušovský: Triptych (Tropar, Proglas, Pochvala)
A. Pärt: Magnificat
P. Eben: Bezpečnost (Láska a smrt)
I. Hrušovský: O,láska, láska. Ej, hrajte že mi hrajte
J. Valach: Tancuj, tancuj

 

11.10.2013 Košice, Štátne divadlo Košice

Vystúpenie pri príležitosti udelenia Ceny predsedu Košického samosprávneho

Program:

Zdeněk Lukáš:  Za našim  huménkem
Zdeněk Lukáš:  Tolita toten
Ján Ciker:  Za horami, za dolami

Ján Valach:  Tancuj, tancuj
Ivan Hrušovský: Ó láska, láska
Ivan Hrušovský: Jaka naša sobotočka

 

6.11.2013 acapella koncert, Prešov
Program:

Norbert Bodnár: Fiat lux (Ad sidera,Multa non quia, Breve enim tempus, Ubi amici , Sólo : Ľudmila Veľasová)
Zdeněk Lukáš:  Requiem aeternam( Lacrymosa , Hostias, Agnus Dei)
Ivan Hrušovský: Triptych (Tropar, Proglas, Pochval)
Juraj Hatrík:  V domu Otca Mojevo
Petr Eben:  Láska a smrt(Pod zeleným dubem, Stála láska, Bezpečnost, Sólo : Pavol Fai)
Zdeněk Lukáš:  Čtyři lidové písně z Čech a Moravy (Za našim huménkem, Tolita toten)ň
Ivan Hrušovský: Ó, láska, láska, Sólo : Peter Nagy
Ivan Hrušovský:  Jaka naša sobotočka

 

20.11.2013 acapella koncert, Spišská Nová Ves
Program: Zdeněk Lukáš, Petr Eben, Norbert Bodnár, Juraj Hatrík, Ivan Hrušovský

19.12.2013 Košice, Dom umenia, Vianočný koncert

Program:
Samuel Barber: Chorálové prelúdium, op. 37
Johann Christian Bach: Koncert pre violončelo a orchester c mol
Jan Václav Kopřiva: Missa Pastoralis in D (pre soprán, alt, tenor, bas, zbor, organ a orchester)
Jan Václav Kopřiva: Offertorium ex D „Vox Clamantis in Deserto“ (pre soprán, zbor, organ a orchester)
Účinkujú:
ŠfK, dirigent: Marián Vach
sólisti: Boris Bohó, violončelo | Lucia Knoteková, soprán | Gabriela Hübnerová,  mezzosoprán | Dušan Šimo, tenor
Zbor: Collegium technicum, zbormajster: Tatiana Švajková - Kanišáková

Posledná úprava ( Nedeľa, 23 december 2018 )
 

Search

Kalendár

Kalendár Google

 

© 2019 Collegium Technicum
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.