• hancell
 • iksan pc
 • COLLEGIUM TECHNICUM, LETNÁ 9, 042 00 KOŠICE   |   TEL: ++421 55  62 555 94, 6022273

  Newsflash

  Collegium Technicum sa pripravuje na 37. výročný koncert 5.10.2021 a koncerty v Štátnej filharmónii Košice 21.10.2021 a 20.12.2021 podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.
   
  Hlavná stránka
  Spevácky zbor slovenských učiteľov PDF Tlačiť E-mail

  Plagát na koncertMimoriadny koncert pri príležitosti 90. výročia založenia zboru pod záštitou primátora Richarda Rašiho.

  16.9.2011 o 19:00, Veľká sála Historickej radnice, Hlavná 59

  Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) je reprezentačným mužským speváckym zborom   na Slovensku. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva SR, trvalým sídlom je od roku 1933 Domov SZSU  v Trenčianskych Tepliciach.

  Vstup voľný

  SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

  Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) je reprezentačným mužským speváckym zborom   na Slovensku. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva SR, trvalým sídlom je od roku 1933 Domov SZSU  v Trenčianskych Tepliciach.
  SZSU vznikol v marci 1921 v Trenčíne. Zakladajúcim dirigentom SZSU bol prof. Miloš Ruppeldt, ktorý dirigoval zbor v rokoch 1921 – 1943. Miloš Ruppeldt bol významnou slovenskou hudobnou osobnosťou. Repertoár SZSU založil na novej tvorbe slovenskej klasiky. Podnietil známe osobnosti slovenskej hudby k novej zborovej tvorbe ( Mikuláš Moyzes, Ján Levoslav-Bella, Viliam Figuš-Bystrý, Mikuláš Schneider-Trnavský). Jeho láska k piesni, hlboký umelecký cit vytvorili zo SZSU dokonalé teleso v technike prednesu, do ktorej vhodným spôsobom dával svoju individualitu. Za jeho pôsobenia SZSU uskutočnil úspešné koncertné zájazdy po celom Slovensku, ale aj v Čechách a na Morave, v Poľsku, Juhoslávii, vo Viedni, Grécku a Bulharsku. 

  V prechodnom období v rokoch 1943 – 1945 v SZSU so zborom spolupracovali hudobní skladatelia Ján Cikker a Dezider Kardoš. Skutočným  nástupcom prof. Ruppeldta sa stal prof. Ján Strelec, ktorý viedol SZSU v rokoch 1945 – 1954.  Pod jeho vedením sa zbor od základu prebudoval. Prof. Strelec bol uznávaným hlasovým pedagógom, za jeho účinkovania SZSU obohatil o celkový prejav a hlasovú kultúru, čím zbor získal predpoklady na zvládnutie aj náročnejších diel klasickej a súčasnej vokálnej tvorby. Repertoár zboru rozšíril predovšetkým o skladby slovenských hudobných skladateľov (Frico Kafenda, Alexander Moyzes, Eugen Suchoň a i.)

  V histórii tretie dirigentské obdobie v SZSU v rokoch 1954 – 1977 je spojené predovšetkým s vedúcou osobnosťou odboru zborového dirigovania na VŠMU prof. Dr. Jurajom Haluzickým. Pokračoval v prezentácii slovenskej zborovej tvorby a premiéroval   skladby najmä ďalších hudobných skladateľov: Jána Cikkera, Dezidera Kardoša, Otta Ferencziho, Andreja Očenáša, Zdenka Mikulu, Milana Nováka, Ivana Hrušovského a.i.) Predovšetkým na báze intonačnej a rytmickej disciplíny zdokonalil interpretačnú úroveň  zboru, ktorou  zvýšil jeho kredit a rešpekt nielen v Československu, ale úspešne sa prezentoval  aj na zahraničných pódiách v Belgicku, Dánsku, Holandsku, Nemecku, Ukrajine, Veľkej Británii a v Estónsku. V tomto období SZSU získal viaceré význačné ocenenia, z ktorých dominuje bronzová a strieborná medaila na súťaži v Llangollene (Veľká Británia – 1964 a 1965).  V histórii zboru je celkom vynimočné súčasné spolupôsobenie dvoch dirigentov SZSU prof. Haluzického a prof. Jána Valacha z tohto obdobia  v rokoch 1954  – 1962.  Za ich pôsobenia  zbor dosiahol celkom nový interpretačný umelecký rozmer a aj najväčší personálny rozmach, kde mal stabilne viac ako 80 členov.

  Tradíciu vedúcich dirigentských osobností zborového dirigovania na Slovensku, ktoré stáli za dirigentským pultom SZSU naplnil v jeho štvrtom období prof. Peter Hradil, ktorý prevzal dirigentskú taktovku aj katedru od svojho učiteľa prof. Haluzického v roku 1977.  Zbor naďalej   premiéroval skladby skladateľov 20. storočia. Pod jeho vedením sa zintenzívnili zahraničné kontakty zboru, ktoré presiahli rámec Európy. SZSU sa úspešne prezentoval opäť v Llangollene v roku 1991, kde získal znova striebornú medailu, 1985 v Tolose, 1987 v Gorizii, 1992 v Aténach a 1995 v Neuchateli (Švajčiarsko), kde všade získal v silnej medzinárodnej konkurencii 2. miesto. Najvyššie ocenenia, zlaté medaily zbor získal na prestížnych medzinárodných súťažiach v roku 1995 v Litomyšli a v roku 1996 v Powel River v Kanade. SZSU účinkoval v tom istom roku i v USA, kedy sa splnili predchádzajúce túžby členov zboru ešte z roku 1930, aby sa predstavil svojim krajanom žijúcim v Kanade a USA. Posledným vrcholom medzinárodných ambícii SZSU bol v júli 2001 koncertný zájazd do Tokia v Japonsku, kde na pozvanie hosťoval na troch významných festivaloch v prefektúre Chiba. Prof. Peter Hradil  dirigoval zbor do roku 2001. 
   
  Od januára 2002  prevzal funkciu dirigenta a umeleckého vedúceho SZSU žiak profesora Petra Hradila, doc. Štefan Sedlický. Jeho príchodom začína piata umelecká etapa zboru. Už na začiatku spolupráce so zborom naznačil svoje náročné umelecké predstavy. Ešte viac sa zintenzívnila interpretácia skladieb z priamej spolupráce s hudobným skladateľmi. V krátkom časovom priestore realizoval nahrávky na CD „Hoj, zem drahá“  a „Korunovácie Márie, manželky Maximiliána II“ od Lukáša Borzíka. Z posledných aktivít možno uviesť priamu autorskú premiérovú spoluprácu v Krakowe s poľským skladateľom  Wojciechom Widlakom na skladbách Alleluja! Laudate Dominum de caelis... a skladbe slovenského skladateľa Pavla Kršku Amen. V máji tohto roku sa realizovala profilová nahrávka CD k 90. výročiu SZSU. V zahraničí sa pod jeho vedením prezentoval zbor  v Českej republike,  Ukrajine,  Maďarsku,   Španielsku a  Poľsku. 

  doc. Mgr.art. ŠTEFAN SEDLICKÝ (1963)

  Študoval klavír na Konzervatóriu v Žiline. V rokoch 1985 – 1990 pokračoval v štúdiu v hre na klavír na VŠMU v Bratislave. Zborové dirigovanie študoval u prof. Petra Hradila, ktoré ukončil v roku 1994.
  Od roku 1989 pôsobí ako dirigent Žilinského miešaného zboru, s ktorým získal prestížne medzinárodné ocenenia, z ktorých sú najvýznamnejšie : 1. cena v Spittal an der Drau, Rakúsko 1992, 2. cena v Llangollene, Wales 1997, 2. cena na Palestriniho súťaži v Ríme, Taliansko 1998  a  absolútne víťazstvo na festivale Pražské zborové dni 1998 v Prahe, s cenou za najlepšie vedenie zboru. So zborom dlhodobo spolupracuje so Štátnym komorným orchestrom v Žiline. Od roku 1994 diriguje miešaný komorný spevácky zbor Cantica v Martine. Od roku 1998 je nepretržite umeleckým vedúcim speváckeho zboru Jána Cikkera na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V odbore dirigovanie pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Akadémii umení a Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
  V Speváckom zbore slovenských učiteľov je hlavným dirigentom  od roku 2002. Jeho  príchodom sa začala piata umelecká epocha SZSU. Dramaturgia zboru je výrazne zameraná na súčasnú zborovú tvorbu, ktorá vychádza s veľmi dobrých osobných  umeleckých kontaktov s hudobnými skladateľmi doma i v zahraničí : Pavol Krška, Lukáš Borzík, Jevgenij Iršai,  Wojcziech Widlak, Piotr Janczak. Peter Špilák, Matej Svoboda  a.i. SZSU dirigoval na festivaloch a koncertoch v Českej republike, Ukraine, Španielsku, Maďarsku a v Poľsku. 

   

  Posledná úprava ( Štvrtok, 13 október 2011 )
   

  Search

  Login Form (pre členov CT)


  Zabudli ste heslo?

  Kalendár

  Kalendár Google

   

  © 2021 Collegium Technicum
  Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.